Araç Belediyesi
20.04.2024

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

15

Karar Konusu

Belediye Meclisi 1. ve 2. Başkan Vekili Seçiminin Yapılması

K A R A R   M E T N İ

 Belediye meclis birinci başkan vekili ve ikinci başkan vekili seçimi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Nizamettin GÖZE’ in Belediye Meclis 1. Başkan Vekili, Belediye Meclis Üyesi İbrahim ALAYBEYOĞLU’ nun Belediye Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

16

Karar Konusu

Belediye Meclisi Katip Üyeleri Seçiminin Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda Belediye Meclis Üyesi Engin ÖZDEMİR ve Hakan BİLEN’in Belediye Meclisi asıl Katip Üyesi olarak, Belediye Meclis Üyesi Tevfik Demir ÖZDEMİR ve Hakkı Cidal SAVAŞ’ın Belediye Meclisi yedek Katip Üyesi olarak seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

17

Karar Konusu

Belediye Encümen Üyelikleri Seçiminin Yapılması

K A R A R   M E T N İ

 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20. maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından 2 ( iki) Encümen Üyesinin seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; ; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Mustafa Öcal KAYNAR’ın ve İbrahim ALAYBEYOĞLU’nun Belediye Encümen Üyeliklerine seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

18

Karar Konusu

Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması

K A R A R   M E T N İ

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis Üyeleri İbrahim ALAYBEYOĞLU  (AK Parti Grubundan), Mustafa Öcal KAYNAR  (AK Parti Grubundan), Aziz ÖZELCİ (CHP Grubundan) oy birliği ile seçilmişlerdir. Durum Belediye Meclisine aynen bildirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

19

Karar Konusu

Belediye İmar Komisyonu Üyelikleri Seçiminin Yapılması

K A R A R   M E T N İ

   İmar Komisyonu Üyeliği için işaretle yapılan oylama sonucunda; bir yıl süre ile görev yapmak üzere Meclis Üyeleri Hakan BİLEN  (AK Parti Grubundan), Engin ÖZDEMİR (AK Parti Grubundan), Tevfik Demir ÖZDEMİR (CHP Grubundan) oy birliği ile seçilmişlerdir.  Durum Belediye Meclisine aynen bildirilmiştir.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

20

Karar Konusu

Tarihi Kentler Birliğine Üye Seçiminin Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

  Belediye Başkanı Süleyman YAZKAN birliğin doğal üyesidir. Tarihi Kentler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyelerimiz arasından asıl ve yedek üyeliği seçimi için yapılan açık oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ, Tevfik Demir ÖZDEMİR, Hakkı Cidal SAVAŞ ve Şakir ÇOLAK’ın ret oylarına karşılık diğer meclis üyelerinin kabul yönündeki oyları ile asıl üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Nizamettin GÖZEL, yedek üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Mustafa Öcal KAYNAR oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

21

Karar Konusu

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanlığı'na Üye Seçiminin Yapılması

K A R A R   M E T N İ

 Batı Karadeniz Kalkınma Birliği asil ve yedek üyeliği için yapılan gizli oylama sonucunda; Belediyemizi Batı Karadeniz Birliği Meclisinde temsil etmek üzere asil üyeliğe meclis üyesi İbrahim ALAYBEYOĞLU’ nun, yedek üyeliğe Belediye meclis üyesi Mustafa Öcal KAYNAR’ın ve seçildikleri anlaşılmakla, durum Belediye Meclisine aynen bildirildi.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

22

Karar Konusu

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’ne Üye Seçiminin Yapılması.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Başkanı Süleyman YAZKAN birliğin doğal üyesi olup, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Meclisinde Belediyemizi temsil etmek üzere meclis üyelerimiz arasından asıl ve yedek üyeliği seçimi için yapılan açık oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ, Tevfik Demir ÖZDEMİR, Hakkı Cidal SAVAŞ ve Şakir ÇOLAK’ın ret oylarına karşılık diğer meclis üyelerinin kabul yönündeki oyları ile asıl üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Hakan BİLEN, yedek üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Engin ÖZDEMİR oyçokluğu ile seçilmişlerdir.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

23

Karar Konusu

6289 Sayılı Kanun İle 4688 Sayılı Kanun Gereği Belediyemizde Görev Yapan Kamu Görevlilerine “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” Yapabilmesi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

 12/09/2010 tarihli halk oylamasının 23/09/2010 tarih 27708 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anayasa değişiklik paketinin 53. maddesi ile kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı verilmiştir. Bu gelişme doğrultusunda, 11/04/2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6289 sayılı kanun ile 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları ve toplu sözleşme kanunda değişiklik yapılmış ve yerel yönetimlerde " Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi " yapılması imkanı tanınmıştır.      Anılan kanunun 32. maddesi, 6289 Sayılı Kanun İle 4688 Sayılı Kanun gereği Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası ile görüşme yapmasına ve sözleşme metni imzalaması için Belediye Başkanına Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve 4688 sayılı kanun ilgili maddeleri gereği Belediye Başkanı Süleyman YAZKAN’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

24

Karar Konusu

Denetim Komisyonu 2023 Mali Yılı Raporu Hakkında Bilgi Verilmesi.

K A R A R   M E T N İ

 

 

2023 MALİ YILI BELEDİYE GİDER CETVELİ

2023 MALİ YILI BELEDİYE GELİR CETVELİ

 

Personel Giderleri

9.308.462,67 TL

Vergi Gelirleri

2.572.939,43 TL

 

SGK Prim Ödemeleri

1.193.511,92 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

5.303.038.27 TL

 

Mal ve Hizmet Alımları

 31.524.046,78 TL

Alınan Bağış ve Yardım Gelirleri

3.330.606,47 TL

 

Cari Transferler

346.928,77 TL

Diğer Gelirler

28.107.851,71 TL

 

Faiz Giderleri

3.563.619,71 TL

Sermaye Gelirleri

2.277.819,10 TL

 

Sermaye Giderleri

52.680,00 TL

 

 

 

Sermaye Transferleri

64.024.90 TL

 

 

 

TOPLAM

46.053.274,75 TL

TOPLAM

41.592.254,98 TL

YIL SONU İTİBARİYLE  BELEDİYE BORÇLARI

 

YIL SONU İTİBARİYLE BELEDİYE ALACAKLARI

 

Devreden Kredi borcu

161.904,51 TL

Vergi Alacakları

 

 

TOPLAM

161.904,51 TL

Kira Alacakları

 

 

YIL SONU İTİBARİYLE  BELEDİYE BANKA MEVCUDU

Su Alacakları

 

 

 

 

 

Banka Mevcudu

153.580,65 TL

Gecikme zammı hariç

 

 

TOPLAM

153.580,65 TL

TOPLAM

2.359.453,36 TL

 

YIL SONU İTİBARİYLE  BELEDİYE  CARİ EMANETLERİ

 

Cari Emanetler

15.433.300,95 TL.

TOPLAM

15.433.300,95 TL

 

                 

     Araç Belediye Başkanlığının 2023 mali yılı işlemlerle ilgili olarak Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan Denetim Raporu Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesi gereği Meclis Başkanı tarafından okunarak Belediye Meclisine bilgi verildi.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

25

Karar Konusu

Adil Acar Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketine Yönetim Kurulu Başkanının Seçilmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 72 sayılı kararı ile iştirakımız olan Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş’nin yönetim kuruluna seçilmesi halinde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA’nın gerçek kişi olarak seçilmesine karar verilmiştir.      

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Araç Belediye Başkanı olarak Süleyman YAZKAN’seçilmesi ve meclis üyelerinin değişmesi nedeni ile Belediyemize ait Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş’nin Yönetim kurulunda belediyemiz temsilcisinin görevlendirilmesi gerekmektedir.

Araç Belediye Meclisi CHP grubu şirket yönetimim kurulunun tek kişiden oluşmasının uygun olmadığı, her gruptan bir üyenin olması gerektiği teklif etmiş olup,

Yapılan işaretle oylama sonucu Belediye Meclis Üyeleri Aziz ÖZELCİ, Tevfik Demir ÖZDEMİR, Hakkı Cidal SAVAŞ ve Şakir ÇOLAK’ın ret oylarına karşılık diğer meclis üyelerinin kabul yönündeki oyları ile iştirakımız olan Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş’nin yönetim kuruluna Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Sayın Süleyman YAZKAN’ın gerçek kişi olarak seçilmesine oyçokluğu karar verilmiştir.

 

 

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

26

Karar Konusu

Su Ücretlerinde İndirim Yapılması Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisi CHP grubu 20.04.2024 tarihli önergesi ile Emeklilerimizin Dul ve Yetimlerimizin, 65 yaş üstü geliri olmayan vatandaşlarımızın Araç Belediyemize su aboneliği bulunanlardan; Su tahsilat ücretlerinde %50 oranında İndirim yapılması konusunu meclis toplantısında görüşülmesini talep etmiştir.

Konu hakkında daha kapsamlı bir çalışma yapılarak karara bağlanması için bir sonraki belediye meclis toplantısında görüşülmesine işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ NİSAN/2024 MECLİS KARARI  

Karar Tarihi

20.04.2024

Karar Sayısı

27

Karar Konusu

Belediye Başkanı 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesine göre Belediye Başkanı 2023 yılı faaliyet raporu görüşülmek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi gereği Belediye Başkanının 2023 yılı faaliyet raporu görüşülmesi için Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili Nizamettin GÖZEL başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclisi 1.Başkan Vekili tarafından 2023 yılını kapsayan faaliyet raporu okundu. Yapılan işaretleme oylama sonucunda Belediye Başkanı 2023 yılı faaliyet raporu toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile aynen kabul edildi.

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI