Araç Belediyesi
2024 - ŞUBAT KARAR ÖZETLERİ
Geri
07.02.2024

 

T.C.

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Meclis Başkanlığı )

 

 

İ L A N

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 07/02/2024 tarih ve 3981 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 06/02/2024 tarihli Şubat/2024 Olağan Meclis Toplantısında alınan 9 – 10 – 11 – 12 sayılı meclis kararlarının metinleri ve ekleri aşağıda sunulduğu gibidir.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.02.2024

Karar Sayısı

9

Karar Konusu

Çay Mahallesi 131 Adada İmar Planı Tadilatı Yapılması İle İlgili İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 04/01/2024 tarih ve 7 sayılı kararı ile İlçemiz Çay Mahallesi 131 ada 5 parselin içerisinde bulunan imar adasında mevcut imar Bitişik Nizam 4 Kat olarak belirlenmiş ancak bölgede büyük kütleli binaların yapılması mevcut dokuyu bozacağı için bahse konu imar adasının blok nizam olarak plan tadilatı yapılması konusu Belediye İmar komisyonuna havale edilmesine karar verilmiş, Belediye imar komisyonu 16/01/2024 tarihli toplantısında Yapılması planlanan imar plan tadilatı ile bahse konu imar adasının içerisinde mevcut bulunan iki adet binanın durumu göz önüne alınarak Bitişik Nizam 4 kat olan imar durumunu Yine bitişik nizam 4 kat olarak ancak mevcut teşekküle uygun olacak şekilde çekme mesafeleri eklenmiş şekli ile plan tadilatı yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.      

Belediye meclisinin 04/01/2024 tarih ve 7 sayılı kararı ile değiştirilmesi düşünülen blok planın uygun olmadığından öneri planın iptal edilerek Çay mahallesi 131 ada 5 parsel ile ilgili olarak 16/01/2024 tarihli imar komisyonu kararında belirtildiği üzere imar durumunun bitişik nizam 4 kat olarak devam edilmesine, sadece çekme mesafelerinin değiştirilerek  DAMPO Danışmanlık Araştırma Mimarlık Planlama LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanan uygulama İmar planının onaylanmasına, uygulama imar planının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı E-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden  ve Belediyemiz ilan panosunda 1 ay süreyle aksıya çıkartılmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.02.2024

Karar Sayısı

10

Karar Konusu

İnönü Mahallesi 153 Ada 11 Parselde İmar Planı Tadilatı Yapılması İle İlgili İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 04/01/2024 tarih ve 8 sayılı kararı ile İnönü Mahallesi 153 Ada 11 Parselde İmar Planı Tadilatı Yapılması konusu incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmiş, Belediye imar komisyonu 16/01/2024 tarihli toplantısında 153 ada 11 parsel üzerinde plan tadilatı yapılmadan taşınmaz maliki ile sözleşme yapılarak taşınmazın bir kısmının ifraz edilerek Belediyemiz adına tescil işlemlerinin yapılması daha uygun olacağından dolayı plan tadilatının yapılmamasına oy birliği karar vermiştir.      

İmar komisyonu raporu aynen kabul edilerek İnönü Mahallesi 153 ada 11 parsel üzerinde plan tadilatı yapılmadan taşınmaz maliki ile sözleşme yapılarak taşınmazın bir kısmının ifraz edilerek Belediyemiz adına tescil işlemlerinin yapılmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.02.2024

Karar Sayısı

11

Karar Konusu

Sokak İsmi Verilmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 12/07/2016 tarih ve 22 sayılı kararı ile İlçemiz Çay Mahallesinde Araç Toplu Konut sitesini Kastamonu Caddesine  bağlayan sokağa (Araç Petrol Karşısı) 2016 yılında Mardin’in Midyat ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Araçlı polis memuru 'Şehit. Şerife Özden KALMIŞ'  isminin verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (n) bendi ve 81. maddesi gereğince karar verilmiştir.       Şehit Şerife Özden Kalmış Sokak mevcut hali ile Araç Karabük devlet yolunun Araç Çevre yolu geçiş güzergahında kalması nedeniyle kullanılamaz hale geleceği için  Karabük devlet yolu üzerinden Toplu Konut sitesinin ulaşımını sağlamak için açılacak yeni yola  şehidimizin isminin yaşatılması için  Şehit Şerif Özden Kalmış isminin verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi (n) bendi ve 81.maddesi gereği oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ŞUBAT/2024 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.02.2024

Karar Sayısı

12

Karar Konusu

Terminal Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi.

K A R A R   M E T N İ

   5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18 inci maddesinin (f) bendi gereği, Belediyemize ait Yeni Mahalle Türbe Sokak No:7 adresinde bulunan Araç Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uygulanan Belediyemiz tasdike tabi tarife cetvellerinin 13. Maddesinde yer alan terminal ücret tarifelerinin Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6. maddesinin 14. fıkrasının (b) bendi ve 31/12/2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren Karayoluyla Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğin 5. Maddesine istinaden, 1 yıl süre ile ekli listede gösterildiği şekilde belirlenmesine, Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.      

Ek: 1 Ad. Karayolu Yolcu Terminali Ücret Tarifesi

 

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ ÜCRET TARİFESİ (TL)

FİRMANIN

ÜNVANI

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yetki Belgesi No:

BOLU –NET.T2.37.399

 

TERMİNALİN

ADI :

ARAÇ ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

ADRESİ:

YENİ MAHALLE TÜRBE SOKAK NO:7

 İLİ:

KASTAMONU

İLÇESİ:

ARAÇ

 GEÇERLİLİK SÜRESİ:

 1 YIL

YETKİ BELGESİ TÜRÜ

OTOMOBİL

OTOBÜS

8 Koltuk  ve altı

9-15 koltuklu

16-24 Koltuklu

25-34 Koltuklu

35-45 Koltuklu

46 Koltuk ve Üzeri

A,  B,  D 100  Km üstü

Ücretsiz

10

10

30

50

50

D İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan

Ücretsiz

10

10

30

30

30

A, B, D 100 Km altı

Ücretsiz

10

10

30

35

40

A,  B,  D Transit

Ücretsiz

10

10

25

30

30

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ OTOPARK ÜCRETİ (TL)

 

TAŞIT TÜRÜ

0 - 25 DAKİKA

25 - 60 DAKİKA

12 SAATE KADAR HER SAAT İÇİN İLAVE

12 -24 ARASI HER SAAT İÇİN İLAVE

24 SAAT ÜSTÜ HER SAAT İÇİN İLAVE

AYLIK ABONNMAN ÜCRETİ

Otobüsler

0

0

0

0

0

0

Özel Otomobiller (Resmi Dahil)

0

0

0

0

0

0

Özel  Otomobiller (Taksiler)

0

0

0

0

0

0

                                   

 

 

 

 

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI