Araç Belediyesi
2023 - ARALIK KARAR ÖZETLERİ
Geri
07.12.2023

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

( Meclis Başkanlığı )

İ L A N

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 08/12/2023 tarih ve 3751 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 05/12/2023 tarihli Aralık/2023 Olağan Meclis Toplantısında alınan 48 – 49 – 50 sayılı meclis kararlarının metinleri ve ekleri aşağıda sunulduğu gibidir.

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ARALIK / 2023 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

05.12.2023

Karar Sayısı

48

Karar Konusu

2024 Mali Yılı Belediye Tasdike Tabi Olan Tarife Cetvellerinin Belirlenmesi

K A R A R   M E T N İ

1- SU ÜCRET TARİFE CETVELİ

Tutarı

 

01

Mesken Aboneliği Su Güvence (Depozito) ( yeni abonelerde ) (Mesken-1)

312,50 TL.

02

Mesken Aboneliği Su Güvence (Depozito) ( kiracı abonelerinde ) (Mesken-1)

312,50 TL.

03

Mesken Aboneliği Su bağlama ( yeni abone kaydı ) KDV hariç (Mesken-1)

312,50 TL.

04

İşyeri Aboneliği Su Güvence (Depozito) ( yeni abonelerde ) (İşyeri-1)

375,00 TL.

05

İşyeri Aboneliği Su Güvence (Depozito) ( kiracı abonelerinde ) (İşyeri-1)

375,00 TL.

06

İşyeri Aboneliği Su bağlama ( yeni abone kaydı )  KDV hariç (İşyeri-1)

437,50 TL.

07

Şantiye Aboneliği Su Güvence (Depozito) (Şantiye)

437,50 TL.

08

Şantiye Aboneliği Su bağlama  KDV hariç (Şantiye)

625,00 TL.

09

Ortak kullanım Aboneliği Su Güvence (Depozito) (Ortak)

437,50 TL.

10

Ortak kullanım Aboneliği Su bağlama  KDV hariç (Ortak)

625,00 TL.

11

Sayaç ayırma ( bina içi daire başı )  KDV hariç

312,50 TL.

12

Açma- kapama ( Tüm aboneler abone değişikliği-borçtan dolayı-abone devri ) KDV hariç

125,00 TL.

13

Geçici Mesken Aboneliği Su Güvence (Depozito) KDV hariç (Mesken Ek-6)

312,50 TL.

14

Geçici Mesken Aboneliği Su Bağlama Ücreti KDV hariç (Mesken Ek-6)

312,50 TL.

15

Geçici Bahçe Aboneliği Su güvence (Depozito)KDV hariç (Tarla)

437,50 TL.

16

Geçici Bahçe Aboneliği Su Bağlama Ücreti KDV hariç (Tarla)

375,00 TL.

17

Sulama Suyu (Bağlar Çayı) Aboneliği Su Güvence (Depozito) KDV hariç

437,50 TL.

18

Sulama Suyu (Bağlar Çayı) Aboneliği Bağlama Ücreti KDV hariç

625,00 TL.

19

Mühür ihlali

1250,00 TL.

20

Mühür ihlali tekrarı

2.500,00 TL.

21

01-10 ton mesken su ücreti  KDV hariç (Mesken-1)

    14,00 TL.

22

11-30 ton mesken su ücreti   KDV hariç (Mesken-1)   

16,00 TL.

23

30 ton ve yukarısı mesken su ücreti  KDV hariç (Mesken-1)

31,06 TL.

24

01-10 ton geçici mesken su ücreti  KDV hariç (Mesken Ek-6)

14,00 TL.

25

11-30 ton geçici mesken su ücreti   KDV hariç (Mesken Ek-6)

16,00 TL.

26

30 ton ve yukarısı geçici mesken su ücreti  KDV hariç (Mesken Ek-6)

31,06 TL.

27

01-10 ton Depremzede su ücreti  KDV hariç

1,25 TL.

28

11-30 ton Depremzede su ücreti   KDV hariç   

10,00 TL.

29

30 ton ve yukarısı Depremzede su ücreti  KDV hariç

19,41 TL.

30

İşyeri su ücreti beher tonu  KDV hariç (İşyeri-1)

22,40 TL.

31

Okul su ücreti beher tonu KDV hariç (Resmi Okul-2)

20,00 TL.

32

Hastane-Sağlık Ocağı su ücreti beher tonu KDV hariç (Resmi Daire-1)

20,00 TL.

33

Resmi daire su ücreti KDV hariç (Resmi Daire-1)

20,00 TL.

34

Şantiye su ücreti beher tonu KDV hariç (Şantiye)

44,00 TL.

35

Ortak Kullanım su ücreti beher tonu KDV hariç (Ortak)

    44,00 TL.

36

Geçici bahçe su ücreti beher tonu KDV hariç (Tarla)

44,00 TL.

37

Turizm Bakanlığından belgeli yatırım ve işletmelerin beher tonu KDV hariç

21,00 TL.

38

Hamam su ücreti beher tonu KDV hariç (İndirimli Kurum)

6,30 TL.

39

Su Arıtma Çeşmesi Ücreti (5 Litre Su)

1,00 TL.

40

Belediyeden habersiz su bağlayan, su sayacını habersiz söküp takan veya ana borudan sayaca kadar (sayaç dahil) tesislerinde değişiklik yapanlara ceza olarak

 

6,250,00 TL.

41

Bahçe sulayan ve araba yıkayanlara ceza olarak

1.500,00 TL.

 

10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1005 sayılı kanun gereği; Vatani Hizmet Tertibi Aylıkların Bağlanması Hakkında kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetim sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanlara tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50 oranında indirim yapılır. ( Abone kaydı kendi adlarına olmak şartıyla )

42

 Sayaçsız su veya bozuk sayaç ile su kullanan su abonelerine ilk ay 10 ton su bedeli, devamı halinde 30 ton su bedeli tahakkuk ettirilir.

43

Katı Atık Toplama Bedeli KDV Hariç (Tüm Su Abonelerine Aylık )

25,00 TL

 

44

Taşınmaz sahibinin ölümü halinde veraset yolu ile aboneliği kendi adına yaptıran kişiden sadece teminat bedeli alınır.

 

2- KANALİZASYON BAĞLAMA ÜCRETİ

Yeni inşa olunan ev ve apartman sahiplerinin isteği üzerine Belediyemiz Fen İşleri tarafından verilecek izne bağlı olarak kanalizasyonların şehir şebekesi ne bağlanmasında her DAİRE ve İŞYERİ için,      

 

1.250,00 TL.

3- BASILI EVRAK ÜCRETİ (Mükelleflere verilen )   KDV dahil

62,50 TL.

4- BACA TEMİZLEME ÜCRETİ

Tutarı

 

a- Mesken müstakil daire başına KDV dahil

312,50 TL.

b- Kalorifer bacası KDV dahil

500,00 TL.

c- Otel, fabrika, fırın bacası KDV dahil

625,00 TL.

5- MERDİVENLİ ARAZÖZ HİZMETİ

     Şehir içi  saat ücreti KDV hariç (En az 1 saat ücret alınır)

 

312,50 TL.

6- İTFAİYE RUHSAT DENETLEME HARCI

Tutarı

 

a- Konutlardan KDV dahil

625,00 TL.

b- İşyerlerinden KDV dahil

875,00 TL.

c- Şirket ve fabrikalardan  KDV dahil

1.250,00 TL.

7- MEZARLIK TAHSİS ÜCRETİ

Tutarı

 

a- Bir kişi öldükten sonra   KDV hariç                                  

937,50 TL.

b- Bir kişi ölmeden önce     KDV hariç

1.875,00 TL.

c- Bir kişi öldükten sonra   KDV hariç (İnönü Mh. 386 Ada 1-2-3-4 parsel)                           

2.500,00 TL.

 

d- Bir kişi ölmeden önce     KDV hariç (İnönü Mh. 386 Ada 1-2-3-4 parsel)                           

3.750,00 TL.

 

e- Bu fiyatlar İlçemizde ikamet edenler için uygulanacaktır İkametgahı olmayanlara bu fiyatların 2 katı uygulanır.

 

 

f- Fakir ve kimsesizlerden ücret alınmaz (fakirlik belgesi ibraz etmek kaydıyla)

 

 

g- Bir kişi en fazla 4 mezar yeri alabilir

 

8- CURUF VE İMALAT ATIĞI KALDIRMA ÜCRETİ

Tutarı

 

a- Otel, hamam, fabrika, resmi kurum yıllık KDV hariç

625,00 TL.

b- Kaloriferli sobalı tüm mesken ve işyerlerinden yıllık KDV hariç

18,75 TL.

9- ARAZÖZLE SU VERME      

Tutarı

 

a- 8 ton su kapasiteli arazöz ile şehiriçi inşaat için  KDV hariç

312,50 TL.

b- 12 ton su kapasiteli arazöz ile şehiriçi inşaat için  KDV hariç

      437,50 TL.

c- Arazözsüz 1 ton su KDV hariç

37,50 TL.

d- Kanalizasyon açmak için    KDV hariç

312,50 TL.

e- Şehir dışı 1 km. ücreti (sadece gidiş hesaplanır)  KDV hariç  (312,50 TL sabit ücret + km başı 31,25 TL alınır.)

312,50+31,25TL.

10- YOL KIRMA ÜCRETİ

Tutarı

 

a- Ham yol  kırma ücreti 1 m2.si KDV hariç          

125,00 TL.

b- Adi kaldırım kırma ücreti 1 m2.si  KDV hariç         

125,00 TL.

c- Beton asfalt  kırma ücreti 1 m2.si   KDV hariç      

375,00 TL.

d- Beton parke  kırma ücreti 1 m2.si  KDV hariç 

312,50 TL.

e- Asfalt yol kırma ücreti 1 m2.si   KDV hariç

312,50 TL.

f- Belediye’den izinsiz kazılarda belirtilen  kırma ücretlerinin 3 (üç) katı üzerinden ücret alınır.

11- HOPARLÖR İLAN ÜCRETİ

Tutarı

 

a- İlan ücreti 1 defa 2 tekrar KDV hariç

125,00 TL.

b- Bir hafta süresince günde üç veya dört sefer ilan verenler için %20  indirim uygulanır. KDV hariç

c- Resmi tatil günlerinde yapılan ilanlardan yukarıda belirtilen tarifenin 2 katı ücret alınır.  KDV hariç

d- Resmi ilanlar, cenaze, mevlit, kayıp, resmi ticari ilanlar ücretsizdir.

12- İŞ MAKİNALARI ÇALIŞMA ÜCRETİ

Tutarı

 

a- Kırıcı-Kazıcı-yükleyici kepçe şehiriçi 1 saat ücreti KDV hariç ( Uzun süreli kiralamalarda  % 10 a indirim yapılır. )                                                                                         

 

900,00 TL.

b- Ekskavatör kepçe 1 saat ücreti KDV hariç

1.125,00 TL.

c- Ekskavatör kırıcı 1 saat ücreti KDV hariç

1.500,00 TL.

d- Dorse şehir dışı 1 km. taşıma ücreti (gidiş hesaplanır) KDV hariç

       150,00 TL.

e- Büyük kamyon şehiriçi 1 sefer taşıma ücret(gidiş hesaplanır)KDV hariç

600,00 TL.

f-  Küçük kamyon şehiriçi 1 sefer taşıma ücret(gidiş hesaplanır)KDV hariç

375,00 TL.

g- Kamyonların şehir dışı 1 km. taşıma ücreti(gidiş hesaplanır) KDV hariç (600,00 TL sabit ücret + km başı 37,50 TL)

600,00+37,50 TL.

h- Traktör şehiriçi 1 sefer taşıma ücreti (gidiş hesaplanır)KDV hariç

225,00 TL.

ı- Akaryakıta zam geldiğinde, % oranında ücretlere yansıtılır.

i- Şehir dışına çıkacak makine kiralayan, kiraladığı makineyi kamyon veya dorse ile götürüp- getirecektir.