Araç Belediyesi
2022 - KASIM KARAR ÖZETLERİ
Geri
02.11.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 02/11/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 01/11/2022 tarihli Kasım/2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 42-43 sayılı meclis karar metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.   

 

Karar Tarihi             : 01.11.2022

Karar Sayısı              : 42

Karar Konusu          : 2023 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Belediye Encümeninin n 28/09/2022 tarih ve 62 sayılı kararı ile Belediye Meclisine sunulan ve Belediye Meclisinin 04/10/2022 tarih ve 39 sayılı kararı ile incelenmek üzere Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunun 10/10/2022 tarihli komisyon raporu  ile Belediye Meclisine sunulan 2023 Mali Yılı Belediye Bütçesi Kararnamesi ve Belediye Gelir ve Gider Bütçesi esami tayini sureti ile madde madde okunarak aşağıda belirtildiği şekilde, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 62.maddesi gereği Belediye Meclisinin onayına sunuldu.

2023 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

Özel Kalem Müdürlüğü

2.355.000,00TL

Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü

286.000,00TL

Mali İşler Müdürlüğü

6.028.200,00TL

İtfaiye Çavuşluğu

3.345.000,00TL

Zabıta Amirliği

870.800,00 TL

Fen işleri Müdürlüğü

22.000.000,00TL

Temizlik İşleri Müdürlüğü

115.000,00TL

TOPLAM

35.000.000,00TL

2023 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

Vergi Gelirleri

3.721.000,00TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

 6.040.000,00TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

3.600.000,00TL

Diğer Gelirler

      19.784.000,00TL

Sermaye Gelirleri

1.855.000,00TL

TOPLAM

35.000.000,00TL

 

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 62.maddesi gereği 2023 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin 35.000.000,00TL. denk bütçe olarak kabul ve tasdikine toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 01.11.2022

Karar Sayısı              : 43

Karar Konusu          : Çay Mahallesi 123 ada 150 Parsel Civarında Bulanan Parsellerde Plan Tadilatı Yapılması.

 

KARAR METNİ

 

Araç Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun 123 ada 150 parsel numaralı taşınmaz civarında bulunan 18. madde uygulaması görmemiş diğer parseller üzerinde plan tadilatı yapılması konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesini 01/11/2022 tarihli önergesi ile talep etmiştir.      

İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun 123 ada 150 parsel numaralı taşınmaz civarında bulunan 18. madde uygulaması görmemiş diğer parseller üzerinde plan tadilatı yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine, kararın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.