Araç Belediyesi
2022 - HAZİRAN KARAR ÖZETLERİ
Geri
07.06.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 09/06/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 07/06/2022 tarihli Haziran 2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 30 sayılı meclis kararı metni aşağıda sunulduğu gibidir.         

 

Karar Tarihi              : 07 Haziran 2022

Karar Sayısı             : 30

Karar Konusu          : Belediyemize Ait Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş.’nin Sermaye Artırımı Hakkında Görüşülmesi

 

K A R A R   M E T N İ

       5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (i) bendinde “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.” Denildiğinden

    
     Sermayesinin tamamı Araç Belediye Başkanlığına ait Adil Acar Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketinin mevcut 50.000,00TL olan sermayesinin 1.200.000,00TL’ye çıkarılmasına, 155.000,00TL’nin Ortakların Şirketten alacaklarından karşılanmasına, geri kalan 995.000.000,00TL’nin nakdi olarak ödenerek sermaye artırımı yapılmasına Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.