Araç Belediyesi
2022 - ARALIK KARAR ÖZETLERİ
Geri
13.12.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 09/12/2022 tarih ve 2484 sayılı yazımız ile Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 06/12/2022 tarihli Aralık/2022 Olağan Meclis Toplantısında alınan 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 sayılı meclis karar metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.    

 

       ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ARALIK /2022 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.12.2022

Karar Sayısı

44

Karar Konusu

2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yapılması Hakkında Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

     Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi tahmin edilen bütçeyi aşması nedeniyle 2022 Mali Yılı Ek Bütçe yapılması hakkındaki 01/12/2022 tarihli gerekçe raporu görüşüldü.

2022 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

 

Açıklama

Gelirin kodu

2022 bütçe ile tahmin edilen

2022 Kasım sonu net tahsilatı

2022 Aralık ayı tahmini gelir

2022 Mali yılı Ek Bütçe Farkı

Merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar

05.02.02.51

7.411.162,20TL

13.595.478,02TL

1.000.000,00TL

1.000.000,00TL

TOPLAM GELİR

 

7.411.162,20TL

13.595.478,02TL

1.000.000,00TL

1.000.000,00TL

2022 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

 

Açıklama

Giderin kodu

2022 Bütçe ile tahmin edilen

2022 Kasım sonu gider

2022 yılı Ek bütçe ile eklenecek

Yedek ödenek

Mali Hizmetler -09.06.01.01

1.606.500,00TL

5.067.500,00TL

1.000.000,00TL eksik bulunan ödeneklerde aktarma yapılması için

TOPLAM GİDER

 

 

 

1.000.000,00 TL

           Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda;

      Yukarıda bulunan tablolarda belirtildiği üzere Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi tahmin edilen bütçeyi aşması nedeniyle 2022 Mali Yılı Ek Gelir Bütçe 1.000.000,00 TL --  2022 Mali Yılı Ek Gider Bütçe 1.000.000,00 TL olarak,  2022 mali yılı içerisinde kullanılmak üzere Belediye Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince EK BÜTÇE yapılmasına toplantıya katılan  Belediye Meclis Üyelerinin kabul yönündeki oyları ile oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ARALIK /2022 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.12.2022

Karar Sayısı

45

Karar Konusu

Çay Mahallesi 123 ada 150 Parsel Civarında Bulanan Parsellerde Plan Tadilatı Yapılması İle İlgili İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

K A R A R   M E T N İ

Belediye Meclisinin 01/11/2022 tarih ve 43 sayılı kararı ile İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapunun 123 ada 150 parsel numaralı taşınmaz civarında bulunan 18. madde uygulaması görmemiş diğer parseller üzerinde plan tadilatı yapılması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verilmiştir.      

Belediye İmar Komisyonu 09/11/2021 tarihli toplantısında Belediye Meclisinin 01/11/2022 Tarih ve 43 sayılı kararı ile havalesi yapılan İlçemiz Çay Mahallesi sınırları içerisinde Mülkiyeti  belediyemize  ait 123 ada 150 parsel numaralı, taşınmaz ve çevresinde bulunan 18,madde uygulaması görmemiş diğer parseller üzerinde plan tadilatı yapılması konusu incelenmiş tarafımızca uygun görülmüş ve plan tadilatı yapılması için konunun Belediye Meclisinde görüşülmesine karar verilmiştir.         

Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda 09/11/2022 tarihli Belediye İmar Komisyon Raporu kabul edilerek ilçemiz Çay Mahallesi sınırları içerisinde Mülkiyeti  belediyemize  ait 123 ada 150 parsel numaralı taşınmaz ve çevresinde bulunan 18. madde uygulaması görmemiş diğer parseller üzerinde toplu konut alanı ayrılacak şekilde İmar Planı Tadilatı yapılmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ARALIK /2022 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.12.2022

Karar Sayısı

46

Karar Konusu

Belediyemiz Taşınmazlarının Tapu Müdürlüğündeki İşlemleri İçin Yetkili Belirlenmesi

K A R A R   M E T N İ

Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA Belediyemize ait olan taşınmazların Tapu Müdürlüğünde yapılacak ihdas, tevhid, ifraz, yola terk, park terk vb. tüm işlemlerinin yürütülmesi için yetkili belirlenmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülmesini 06/12/2022 tarihli önergesi ile talep etmiştir.      Tapu müdürlüklerinde Belediyemiz taşınmazları üzerinde yapılacak ihdas, tevhid, ifraz, yola terk, parka terk,  vb. tüm tapu ile ilgili işlemleri ve taşınmaz alım satım işlemlerinin Belediyemiz adına yürütülmesi için Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA'ya yetki verilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ARALIK /2022 MECLİS KARARI

Karar Tarihi

06.12.2022

Karar Sayısı

47

Karar Konusu

HES Projesinin Yapılacağı Alanının İmar Planı Sınırları İçerisine Alınması.

K A R A R   M E T N İ

 Belediye Meclis üyesi Tevfik Demir ÖZDEMİR Belediyemize ait Adil Acar Elektrik Enerji Üretim A.Ş tarafından yapılacak HES projesinin bulunduğu alanın belediye imar planı sınırları içerisine alınması konusunun Belediye meclisinde görüşülmesini 06/12/2022 tarihli önergesi ile talep etmiştir.      

Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda; Belediyemize ait Adil Acar Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Araç Çayı üzerinde yapılacak HES proje alanının belediye imar planı sınırları içerisine alınması konusunun incelenmesi için Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine, kararın gereği için Fen İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verildi.

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ARALIK /2022 MECLİS KARARI 
Karar Tarihi     06.12.2022
Karar Sayısı     48
Karar Konusu     2023 Mali Yılı Belediye Tasdike Tabi Olan Tarife Cetvellerinin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi
K A R A R   M E T N İ
1- SU ÜCRET TARİFE CETVELİ    Tutarı
    01    Mesken Aboneliği Su Güvence (Depozito) ( yeni abonelerde )    250,00 TL.
    02    Mesken Aboneliği Su Güvence (Depozito) ( kiracı abonelerinde )     250,00 TL.
    03    Mesken Aboneliği Su bağlama ( yeni abone kaydı ) KDV hariç    250,00 TL.
    04    İşyeri Aboneliği Su Güvence (Depozito) ( yeni abonelerde )     300,00 TL.
    05    İşyeri Aboneliği Su Güvence (Depozito) ( kiracı abonelerinde )     300,00 TL.
    06    İşyeri Aboneliği Su bağlama ( yeni abone kaydı )  KDV hariç    350,00 TL.
    07    Şantiye Aboneliği Su Güvence (Depozito)    350,00 TL.
    08    Şantiye Aboneliği Su bağlama  KDV hariç    500,00 TL.
    09    Ortak kullanım Aboneliği Su Güvence (Depozito)    350,00 TL.
    10    Ortak kullanım Aboneliği Su bağlama  KDV hariç    500,00 TL.
    11    Sayaç ayırma ( bina içi daire başı )  KDV hariç    250,00 TL.
    12    Açma- kapama ( Tüm aboneler abone değişikliği-borçtan dolayı-abone devri ) KDV hariç    100,00 TL.
    13    Geçici Mesken Aboneliği Su Güvence (Depozito) KDV hariç    250,00 TL.
    14    Geçici Mesken Aboneliği Su Bağlama Ücreti KDV hariç    250,00 TL.
    15    Geçici Bahçe Aboneliği Su güvence (Depozito)KDV hariç    350,00 TL.
    16    Geçici Bahçe Aboneliği Su Bağlama Ücreti KDV hariç    300,00 TL.
    17    Sulama Suyu Aboneliği Su Güvence (Depozito) KDV hariç    350,00 TL.
    18    Sulama Suyu Aboneliği Bağlama Ücreti KDV hariç    500,00 TL.
    19    Mühür ihlali     1.000,00 TL.
    20    Mühür ihlali tekrarı     2.000,00 TL.
    21    01-10 ton mesken su ücreti  KDV hariç    7,00 TL.
    22    11-30 ton mesken su ücreti   KDV hariç        8,00 TL.
    23    30 ton ve yukarısı mesken su ücreti  KDV hariç    15,53 TL.
    24    01-10 ton geçici mesken su ücreti  KDV hariç    7,00 TL.
    25    11-30 ton geçici mesken su ücreti   KDV hariç        8,00 TL.
    26    30 ton ve yukarısı geçici mesken su ücreti  KDV hariç    15,53 TL.
    27    İşyeri su ücreti beher tonu  KDV hariç    11,20 TL.
    28    Okul su ücreti beher tonu KDV hariç    10,00 TL.
    29    Hastane-Sağlık Ocağı su ücreti beher tonu KDV hariç    10,00 TL.
    30    Resmi daire su ücreti KDV hariç    10,00 TL.
    31    Şantiye su ücreti beher tonu KDV hariç    22,00 TL.
    32    Ortak Kullanım su ücreti beher tonu KDV hariç    22,00 TL.
    33    Geçici bahçe su ücreti beher tonu KDV hariç    22,00 TL.
    34    Turizm Bakanlığından belgeli yatırım ve işletmelerin beher tonu KDV hariç    10,50 TL.
    35    Hamam su ücreti beher tonu KDV hariç    3,15 TL.
    36    Belediyeden habersiz su bağlayan, su sayacını habersiz söküp takan veya ana borudan sayaca kadar (sayaç dahil) tesislerinde değişiklik yapanlara ceza olarak     
5.000,00 TL.
    37    Bahçe sulayan ve araba yıkayanlara ceza olarak     1.200,00 TL.
    38    10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1005 sayılı kanun gereği; Vatani Hizmet Tertibi Aylıkların Bağlanması Hakkında kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetim sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanlara tahakkuk ettirilecek su ücretinde % 50 oranında indirim yapılır. ( Abone kaydı kendi adlarına olmak şartıyla ) 
    39     Sayaçsız su veya bozuk sayaç ile su kullanan su abonelerine ilk ay 10 ton su bedeli, devamı halinde 30 ton su bedeli tahakkuk ettirilir.
    40    Katı Atık Toplama Bedeli KDV Hariç (Tüm Su Abonelerine Aylık )    15,00 TL
    41    Taşınmaz sahibinin ölümü halinde veraset yolu ile aboneliği kendi adına yaptıran kişiden sadece teminat bedeli alınır. 
2- KANALİZASYON BAĞLAMA ÜCRETİ 
Yeni inşa olunan ev ve apartman sahiplerinin isteği üzerine Belediyemiz Fen İşleri tarafından verilecek izne bağlı olarak kanalizasyonların şehir şebekesi ne bağlanmasında her DAİRE ve İŞYERİ için,    

1,000,00 TL.
3- BASILI EVRAK ÜCRETİ (Mükelleflere verilen )   KDV dahil    50,00 TL.
4- BACA TEMİZLEME ÜCRETİ     Tutarı
    a- Mesken müstakil daire başına KDV dahil    250,00 TL.
    b- Kalorifer bacası KDV dahil    400,00 TL.
    c- Otel, fabrika, fırın bacası KDV dahil    500,00 TL.
5- MERDİVENLİ ARAZÖZ HİZMETİ 
     Şehir içi  saat ücreti KDV hariç (En az 1 saat ücret alınır)    
250,00 TL.
6- İTFAİYE RUHSAT DENETLEME HARCI     Tutarı
    a- Konutlardan KDV dahil    500,00 TL.
    b- İşyerlerinden KDV dahil    700,00 TL.
    c- Şirket ve fabrikalardan  KDV dahil    1.000,00 TL.
7- MEZARLIK TAHSİS ÜCRETİ     Tutarı
    a- Bir kişi öldükten sonra   KDV hariç                                       750,00 TL.
    b- Bir kişi ölmeden önce     KDV hariç    1.500,00 TL.
    c- Bir kişi öldükten sonra   KDV hariç (İnönü Mh. 386 Ada 1-2-3-4 parsel)                                2.000,00 TL.
    d- Bir kişi ölmeden önce     KDV hariç (İnönü Mh. 386 Ada 1-2-3-4 parsel)                                3.000,00 TL.
    e- Bu fiyatlar İlçemizde ikamet edenler için uygulanacaktır İkametgahı olmayanlara bu fiyatların 2 katı uygulanır.    
    f- Fakir ve kimsesizlerden ücret alınmaz (fakirlik belgesi ibraz etmek kaydıyla)    
    g- Bir kişi en fazla 4 mezar yeri alabilir    
8- CURUF VE İMALAT ATIĞI KALDIRMA ÜCRETİ     Tutarı
    a- Otel, hamam, fabrika, resmi kurum yıllık KDV hariç    500,00 TL.
    b- Kaloriferli sobalı tüm mesken ve işyerlerinden yıllık KDV hariç    15,00 TL.
9- ARAZÖZLE SU VERME          Tutarı
    a- 8 ton su kapasiteli arazöz ile şehiriçi inşaat için  KDV hariç     250,00 TL.
    b- 12 ton su kapasiteli arazöz ile şehiriçi inşaat için  KDV hariç         350,00 TL.
    c- Arazözsüz 1 ton su KDV hariç    30,00 TL.
    d- Kanalizasyon açmak için   KDV hariç    250,00 TL.
    e- Şehir dışı 1 km. ücreti (sadece gidiş hesaplanır)  KDV hariç  (250,00 TL sabit ücret + km başı 25,00 TL alınır.)    250,00+25,00TL.
10- YOL KIRMA ÜCRETİ     Tutarı
    a- Ham yol  kırma ücreti 1 m2.si KDV hariç               100,00 TL.
    b- Adi kaldırım kırma ücreti 1 m2.si  KDV hariç              100,00 TL.
    c- Beton asfalt  kırma ücreti 1 m2.si   KDV hariç           300,00 TL.
    d- Beton parke  kırma ücreti 1 m2.si  KDV hariç      250,00 TL.
    e- Asfalt yol kırma ücreti 1 m2.si   KDV hariç     250,00 TL.
    f- Belediye’den izinsiz kazılarda belirtilen  kırma ücretlerinin 3 (üç) katı üzerinden ücret alınır.
11- HOPARLÖR İLAN ÜCRETİ     Tutarı
    a- İlan ücreti 1 defa 2 tekrar KDV hariç    100,00 TL.
    b- Bir hafta süresince günde üç veya dört sefer ilan verenler için %20  indirim uygulanır. KDV hariç
    c- Resmi tatil günlerinde yapılan ilanlardan yukarıda belirtilen tarifenin 2 katı ücret alınır.  KDV hariç
    d- Resmi ilanlar, cenaze, mevlit, kayıp, resmi ticari ilanlar ücretsizdir.
12- İŞ MAKİNALARI ÇALIŞMA ÜCRETİ     Tutarı
    a- Kırıcı-Kazıcı-yükleyici kepçe şehiriçi 1 saat ücreti KDV hariç ( Uzun süreli kiralamalarda  % 10 a indirim yapılır. )                                                                                              
600,00 TL.
    b- Ekskavatör kepçe 1 saat ücreti KDV hariç    750,00 TL.
    c- Ekskavatör kırıcı 1 saat ücreti KDV hariç    1.000,00 TL.
    d- Dorse şehir dışı 1 km. taşıma ücreti (gidiş hesaplanır) KDV hariç         100,00 TL.
    e- Büyük kamyon şehiriçi 1 sefer taşıma ücret(gidiş hesaplanır)KDV hariç    400,00 TL.
    f-  Küçük kamyon şehiriçi 1 sefer taşıma ücret(gidiş hesaplanır)KDV hariç    250,00 TL.
    g- Kamyonların şehir dışı 1 km. taşıma ücreti(gidiş hesaplanır) KDV hariç (400,00 TL sabit ücret + km başı 25,00 TL)    400,00+25,00TL.
    h- Traktör şehiriçi 1 sefer taşıma ücreti (gidiş hesaplanır)KDV hariç    150,00 TL.
    ı- Akaryakıta zam geldiğinde, % oranında ücretlere yansıtılır.
    i- Şehir dışına çıkacak makine kiralayan, kiraladığı makineyi kamyon veya dorse ile götürüp-  getirecektir.
    j- İlçe sınırları dahilinde istihdam yaratacak yatırımlarda yukarıda belirtilen tarifeden % 50 ye kadar indirim yapılır.
13- BELEDİYE TERMİNAL ÜCRETİ

YETKİ BELGESİ TÜRÜ    
AÇIKLAMA    OTOMOBİL ÇIKIŞ ÜCRETİ (TL)    OTOBÜS ÇIKIŞ ÜCRETİ (TL)
        8 Koltuk  ve altı    9-15 koltuklu    16-24 Koltuklu    25-34 Koltuklu    35-45 Koltuklu    46 Koltuk ve Üzeri
A,  B,  D
    100  Km üstü (uluslararası/ şehirler arası taşımalar için)    Ücretsiz    2,50    2,50    7,50    15,00    15,00
A, B, D    100 Km altı (uluslararası/ şehirlerarası taşımalar için)    Ücretsiz    2,50    2,50    7,50    12,00    15,00
D    İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan    Ücretsiz    2,00    2,50    6,00    8,00    10,00
A,  B,  D    Transit (Terminali ara durak olarak Kullananlardan)    Ücretsiz    2,00    2,50    6,00    8,00    10,00
YOLCU TERMİNALİ OTOPARK TAVAN ÜCRET TARİFESİ  (TL)

OTOPARKTA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPAN TAŞIT TÜRÜ    0-25 (0-50) DAKİKA    1 SAATE KADAR    1 SAATTEN SONRA 12 SAATE KARAD HER SAAT İÇİN İLAVE    12 SAATEN SONRA 24 SAATE KADAR HER SAAT İÇİN İLAVE    24 SAATTEN SONRA HER SAAT İÇİN İLAVE    AYLIK ABONNMAN ÜCRETİ
Otobüsler    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    
Ticari Otomobiller (Taksiler)    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    
Özel Otomobiller (Resmi Olanlar dahil)    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    ÜCRETSİZ    
14-ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMA ÜCRETİ -BELEDİYE SERVİSİ    Tutarı
    a- Normal ücret     5,00 TL.
    b- 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ve öğrenciler belediye tarafından düzenlenecek kart ile ücretsiz yararlanır
    c- Dini bayramlarda arife günü sabahından bayramın son günü mesai bitimine kadar yolculardan ücret alınmayacaktır.
15- İMAR DURUMU VE PLAN KONTROL ÜCRETİ:
    a)   Kat Sayısı (Kat adeti belirtilen yerler)    Arsa alanı x 0,15.TL x kat adeti
    b)   Emsal(Yapı nizamı belirtilen yerler)    Emsal x arsa alanı x 0,55 TL.
    c)   İmar Durumu Ücreti 500,00 TL’den az- 2.000,00 TL’den fazla olamaz.     
16- KAT MÜLKİYETİ İÇİN TASDİK ÜCRETİ:
    a)  Konutlarda her bağımsız bölüm için;     
    a.1)1 ila 10 bağımsız bölüme kadar    250,00 TL.
    a.2) 11 ila 20 bağımsız bölüm ve üzeri    300,00 TL.
    b)  İşyerlerinde her bağımsız bölüm için;     
    b.1) 1 ila 5 bağımsız bölüme kadar    300,00 TL.
    b.2) 6 ila 10 bağımsız bölüm ve üzeri    400,00 TL.    
17- AVAN PROJE TASDİKİ İÇİN ANKARA KÜLTÜR-TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNA GÖNDERİLEN PROJE ONAY ÜCRETİ:
    a- Konutlardan(her bir m2 için)    5,00 TL.
    b- İşyerlerinden(her bir m2 İçin)         7,00 TL.
18- (GEÇİCİ) İNŞAAT RUHSAT ÜCRETİ:     
    a-250 m2’ye kadar olan inşaatlardan her bir m2 için    50,00 TL.
    b-250 m2’den yukarı olan inşaatlardan her m2 için    70,00 TL.
19- KOT, KESİT KÖŞE KOTU, SU BASMAN KOTU-EŞİK KOTU VERİLMESİ- KONTROLÜ ÜCRETİ:    500,00 TL.
BASİT ONARIM PROJE TADİLATI RUHSAT YENİLEME VB. HİZMET KARŞILIĞI ALINAN ÜCRET:
    a-Proje tadilatı ve ruhsat yenileme m2 için    10,00 TL.      
    b- Cephe tadilatı (Teknik Eleman Ücreti)    300,00 TL.  (m² x 0,55 TL.)
    c- Tamir izni (çatı onarım, sıva vb.) ücreti (m2’si x 0,55 TL.+ Teknik eleman ücreti)    320,00 TL.+ (m² x 0,55 TL.)
    d-  Bina yıkım izni ücreti ( m2 x ücret)    m² x 10,00 TL.
    e- İsim değişikliği ruhsatları için belge başına    1.500,00 TL. 
    f- Yapı denetim değişiklikleri için belge başına    2.000,00 TL.
20- BELEDİYE MECLİS KARARI İLE PLAN TADİLATI VE İLAVE İMAR PLANI YAPILARAK RESMİ KURUM, PARK, AĞAÇLANDIRMA ALANI, YOL VB.ALANLARDAN ÇIKARTILARAK VEYA EKLENEREK KISITLILIK HALİNİN GİDERİLMESİ DURUMUNDA KAZANILAN TOPLAM İNŞAAT ALANI M2’si İÇİN DEĞER ARTIŞ ÜCRETİ
    a- Konuta dönüştürülen alanlardan Emlak değerinin % 4 ‘ü kadar ücret alınır
    b- Ticari alana dönüştürülen alanlardan Emlak değerinin % 4 ‘ü kadar ücret alınır
    c- Akaryakıt, Sanayi vb. alanlara dönüştürülen alanların Emlak değerinin % 4 ‘ü kadar ücret alınır
    d- Küçük Sanayi vb. alanlara dönüştürülen alanların Emlak değerinin % 4 ‘ü kadar ücret alınır
    d- Sosyal teknik alt yapı alanına dönüştürülen alanların Emlak değerinin % 4 ‘ü kadar ücret alınır
21- BELEDİYE MECLİS KARARI İLE PLAN TADİLATI YAPILARAK ARTIRILAN YOĞUNLUK VE KAT ARTIŞI SONUCU KAZANILAN İNŞAAT ALANININ HER M 2 İÇİN
    a- Konutlardan    50,00 TL.
    b-Ticari Alanlardan    80,00 TL.
22- APLİKASYON ONAY ÜCRETİ:
    a) Oturma alanının her bir (m2) için    20,00 TL.
23- SEVİYE TESPİT ÜCRETİ
    Bayındırlık inşaat birim maliyetinin toplam tutarının binde 3’tür.
24- KAYIT ÜCRETLERİ
    Yapım mesuliyetini üstlenen serbest fen elemanlarından belediyemize ilk kayıt yaptıracaklardan ilk kayıt ücreti;
    a) Mühendis ve mimarlardan    2.500,00 TL
    b) Tekniker ve yüksek teknikerlerden    1.500,00 TL
25- İŞ BİTİRME BELGESİ TALEP EDENLERDEN:
    a) Taşoranlardan her iş için bitirme tutarının Binde bir buçuk
    b) Müteahhitlerden her iş için bitirme tutarının Binde ikisi
    c) Proje Mühendislerinden her iş bitirme tutarının Binde ikisi
    d) Şantiye Şeflerinden her iş bitirme tutarının Binde 0.5’i
26- RUHSAT HEYETİ KONTROL ÜCRETİ (HARÇLAR DAHİL):
    a) İskan ruhsatlarında bağımsız bölüm başına    600,00 TL 
27- BELGE ÜCRETLERİ     Tutarı
    l-  a- İşyeri açış belge ücreti 30 m2 ‘ye kadar     250,00 TL.
        b- İşyeri açış belge ücreti 31 m2 ‘den 99 m2 ‘ye kadar    500,00 TL.
        c- İşyeri açış belge ücreti 100 m2 ve üzeri    1.000,00 TL.
        d- Gayri sıhhi müessese işyeri açış belge ücreti     1.000,00 TL.
        e- İkinci sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatı belge ücreti    1,500,00 TL.
        f- Üçüncü sınıf gayri sıhhi müessese ruhsatı belge ücreti    750,00 TL.
        g- Mesul müdürlük belge harcı    400,00 TL.
    2- a- Ticari (T) Plaka Araçlarına Verilen Çalışma Ruhsatı Ücreti    300,00 TL.
        b- Ticari (T) Plaka Yıllık Vize Ücreti     100,00 TL.
    3-a- Ticari (M) Plaka Araçlarına Verilen Çalışma Ruhsatı Ücreti    600,00 TL.
        b- Ticari (M) Plaka Yıllık Vize Ücreti    200,00 TL.
        c- Şehir içi Otobüs (Yolcu taşıma + Servis) Çalıştırma Ruhsatı Belge Ücreti    750,00 TL.
        d- Şehir içi Otobüs Yıllık Çalıştırma Ruhsatı Belge Harcı    300,00 TL.
    4- a- Ekspertiz rapor tasdik ücreti KDV dahil    150,00 TL.
        b-  Ekspertiz Dosya İnceleme Ücreti    100,00 TL.
        c-  1/1000 ölçekli imar planı 1 takım ücreti KDV dahil    500,00 TL.
    5- a- Evlendirme aile cüzdanı     Maliyenin belirlediği
        b- Evlendirme evrak tanzim kayıt ücreti KDV dahil    200,00 TL.
    6- a- Pazar yeri 1 ad. etiket ücreti KDV dahil    1,50 TL.
        b- Pazar yeri 1 ad. çöp poşeti ücreti  KDV dahil    1,50 TL.
28- PAZAR YERİ YER TAHSİS ÜCRETİ     Tutarı
    a- Büyük kamyon ücreti  ( günlük )   KDV dahil                                       80,00 TL.
    b- Kamyonet, minibüs ücreti ( günlük )  KDV dahil                                  46,00 TL.
    c- Traktörlerden  ( günlük ) KDV dahil                                                    40,00 TL.
    d- Diğer taşıtlar ( taksi, pikap v.b.) günlük   KDV dahil                               26,00 TL.
29- SULAMA SUYU (BAĞLAR ÇAYI) ÜCRETİ     Tutarı
    a- Normal abonelerden ( yıllık olarak )  KDV hariç                                  250,00 TL.
30-  ARAÇ KÜLTÜR VE İŞ MERKEZİ BELEDİYE KONFERANS VE TİYATRO SALONU                                        
    a- Belediye Konferans ve tiyatro salonu KDV dahil                                  1.450,00 TL.
    b- Kamu Kurumları ve Kamu yararına çalışan derneklerden, toplum yararına yapacakları her türlü sosyal aktiviteleri içeren faaliyetlerde salon ücretsiz verilir.
31- EMLAK SERVİSİ BASILI EVRAK ÜCRETİ KDV dahil                          Tutarı
    a- Rayiç Bedel ,İntikal ,Veraset  20 tapu    40,00 TL.
    b- Rayiç Bedel ,İntikal ,Veraset  21-49 tapu    50,00 TL.
    c- Rayiç Bedel ,İntikal ,Veraset  50 tapudan sonra    60,00 TL.
32 - NİKAH ÜCRETLERİ    Tutarı
    a- Hafta sonu Belediye nikah salonu dışında    1.000,00 TL.
    b- Hafta içi mesai saatleri dışında    750,00 TL.
    c- Belediye nikah salonunda mesai saatleri dışında    750,00 TL.
Yukarıda belirtilen tarifelerde ödeme süresi içerisinde ödenmeyen ücretlerde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanun gereği gecikme zammı uygulanır.
  5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin f bendinde “ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesinde “ Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet  için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” denildiğinden, 01/01/2023 tarihinden itibaren uygulanacak tasdike tabi olan tarife cetvellerinin yukarıda belirtildiği şekilde kabulüne Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
 

ARAÇ BELEDİYE MECLİSİ ARALIK /2022 MECLİS KARARI 
Karar Tarihi     06.12.2022
Karar Sayısı     49
Karar Konusu     2023 Mali Yılı Belediye Tasdike Tabi Olan Tarife Cetvellerinin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi
K A R A R   M E T N İ

1-BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUN 15.MADDESİNDE YER ALAN İLAN VE REKLAM  VERGİSİ    Tutarı
a    Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilan ve reklamların beher m2.sinden ( yıllık )     
50,00 TL.
b    Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2.sinden (yıllık)    40,00 TL.
c    Cadde, sokak veya kaldırımların üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m2.sinden ( haftalık )    
10,00 TL.
d    Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2. ( yıllık )    100,00TL.
e    İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimi, biblolar v.b. gibi her biri için     
0,25 TL.
f    Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler v.b.nin beher  m2.sinden     0,50 TL.
2-BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 21.MADDESİNDE YER ALAN BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN EĞLENCE YERLERİNDEN GÜNLÜK EĞLENCE VERGİSİ


    1    Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinden çalışan her gün için
        a    50 m2 ye kadar    8,00 TL
        b    51-200 m2 ye kadar    10,00 TL
        c    201 m2 den yukarı    21,00 TL
        d    4 Yıldızlı otellerde    69,00 TL
        e    5 Yıldızlı otellerde    75,00 TL
    2    Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışan her gün için
        a    İlk oyun aleti için    8,00 TL
        b    Sonraki oyun aleti için    2,00 TL
3- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUN 56.MADDESİNDE YER ALAN İŞGAL HARCI TARİFESİ 
    1    Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcıları tarafından işgali, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerden bir kısmının her hangibir maksat için işgali her m2.si için     2,50 TL.
    2    Pazar ve panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin her türlü mal ve hayvan satıcılarının işgalinde 
        a    Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına     2,50 TL.
        b    satışı yapılan büyükbaş hayvan başına    5,00 TL.
    3    Motorlu kara taşıtlarının park etmeleri için İl Trafik Komisyonlarının olumlu görüşü alınarak belediyelerce şehir merkezlerinde tesis edilen ve işletilen mahallerin çalışma saatleri içinde, taşıtlar tarafından işgali ( bisiklet ve motosiklet hariç ) 
        a    Her taşıttan beher saat için    1,25TL.
        b    Parkmetre çalıştıran yerlerde beher saat için     2,50TL.
    4    Tarifenin 3/1 bendindeki harçların hesabında m2.kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır.
4- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 60.MADDESİNDE YER ALAN TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI HARCI İŞİN MAHİYETİNE GÖRE ( YILDA )     
159,00TL .
5- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUN 65.MADDESİNDE YER ALAN KAYNAK SULARI HARCI
a    1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan ( kap başı )     0,03TL .
b    1 litreden büyük şişe v.b. kaplardan ( beher litre )    0,10TL .
6- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUN 70.MADDESİNDE YER ALAN TELLALLIK HARCI ORANI   % 2 DİR.  100.00 TL.Yİ AŞAN SATIŞLAR İÇİN ORAN % 1 DİR.
7- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 74.MADDESİNDE YER ALAN HAYVAN KESİMİ, MUAYENE VE DENETLEME HARCI 
a    Küçükbaş hayvanlardan     3,00 TL.
b    Büyükbaş hayvanlardan     7,50 TL.
8- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 77.MADDESİNDE YER ALAN ÖLÇÜ VE TARTI ALETİ MUAYENE HARCI TARİFESİ 
a    Tartı ağırlıklarının her birinden    1,50 TL.
b    Uzunluk ölçülerinin her birinden     1,50 TL.
c    Akıcı ve kuru taneli hacim ölçek her birinden     3,00 TL.
d    El terazilerinden     6,00 TL.
e    Normal masa terazilerinden    9,00 TL.
f    Otomatik (ibreli) teraziler    12,00 TL.
g    Elektronik terazilerden    15,00 TL.
h    Kantar ve basküllerden    30,00 TL.
9- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN EK-6.MADDESİNDE YER ALAN BİNA VE İNŞAAT HARCI 
K O N U T   İ N Ş A A T I    
a    100 m2.ye kadar     1,50 TL.
b    101-120 m2.ye kadar    3,00 TL.
c    121-150 m2.ye kadar     4,50 TL.
d    151-200 m2.ye kadar     6,00 TL.
e    200 m.den yukarısı     7,50 TL.
İ Ş Y E R İ   İ N Ş A A T I
a    25 m2. ye kadar     6,00 TL.
b    26-50 m2. ye kadar     9,00 TL.
c    51-100 m2. ye kadar     12,00 TL.
d    100 m2.den yukarısı     15,00 TL.
10- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 84.MADDESİNDE YER ALAN ÇEŞİTLİ HARÇLAR
    1    Kayıt ve suret harçları 
        a    Her sayfa başına     0,75 TL.
        b    Harita, plan ve krokiler beher m2.sinden    12,00 TL.
    2    İmar ile ilgili harçlar ( ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı )
        a    İlk parselasyon harcı ( beher m2. için )     0,15 TL.
        b    İfraz ve tevhit harcı ( beher m2. için )    0,15 TL.
        c    Plan ve proje tasdik harcı ( beher inşaat m2. için )    0,15 TL.
        d    Zemin açma ve toprak hafriyatı harcı 
            1    Toprak ( beher m3. için )    0,40 TL.
            2    Kanal ( beher m2. için )    1,50 TL.
        e    Yapı kullanma izini harcı ( beher inşaat m2. için )     0,15 TL.
    3    İşyeri açma izin harcı (beher m2.için işin mahiyetine göre ) ancak bu miktar hiçbir suretle 5000 m2.ye isabet edecek tutarı aşamaz.    
1,00 TL.
    4    Muayene ruhsat ve rapor harcı     15,00 TL.
    5    Sağlık belgesi harcı     3,00 TL.

İlan ve Reklam Vergisi MAYIS ve KASIM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilir.
Çevre Temizlik Vergisi Ticarethanelerden MAYIS ve KASIM  aylarında iki eşit taksitte tahsil edilir.
Emlak Vergisi MAYIS ve KASIM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilir.
  Yukarıda belirtilen tarifelerde ödeme süresi içerisinde ödenmeyen ücretlerde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında ki kanun gereği gecikme zammı uygulanır. 
5393 Sayılı Belediye kanununun 18. Maddesinin f bendinde “ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.” ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesinde “ Belediyeler bu Kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet  için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediye'ye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” denildiğinden, 01/01/2023 tarihinden itibaren uygulanacak tasdike tabi olmayan tarife cetvellerinin yukarıda belirtildiği şekilde kabulüne Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretleme oylama sonucunda toplantıya katılan meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.