Araç Belediyesi
2022 - AĞUSTOS KARAR ÖZETLERİ
Geri
02.08.2022

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği 08/08/2022 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 02/08/2022 tarihli 2022 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısında alınan 33-34-35-36 sayılı meclis kararları metinleri aşağıda sunulduğu gibidir.           

Karar Tarihi             : 02 Ağustos 2022

Karar Sayısı              : 33

Karar Konusu          : 2022 Mali Yılı Ek Bütçe Yapılması Hakkında Görüşülmesi

 

KARAR METNİ

Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün  Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi tahmin edilen bütçeyi aşması nedeniyle 2022 Mali Yılı Ek Bütçe yapılması hakkındaki 28/07/2022 tarihli gerekçe raporu görüşüldü.

2022 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ

                 Açıklama

Gelirin kodu

2022 bütçe ile tahmin edilen

2022 Temmuz Sonu Net Tahsilatı

2022 Aralık Ayı Tahmini Gelir

2022 Mali yılı Ek Bütçe Farkı

Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar

05.02.02.51

7.411.162,20

6.063.451,51

5.152.289,31

6.500.000,00

Arazi Satışı

06.01.04.01

123.420,00

55.367,00

2.431.947,00

2.500.000,00

TOPLAM GELİR

 

7.534.582,20

6.118.818,51

7.584.236,31

9.000.000,00

2022 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ

Açıklama

Giderin Kodu

2022 Bütçe İle Tahmin Edilen

2022 Temmuz Sonu Gider

2022 Yılı Ek Bütçe İle Eklenecek

Müteahhitlik Gideri

Fen İşleri-03.05.01.04

3.908.419,20

3.742.759,84

3.500.000,00

Akaryakıt Ve Yağ Alımları

Fen İşleri-03.02.03.02

246.840,00

385.286,16

750.000,00

Elektrik Alımları

Fen İşleri-03.02.03.03

403.920,00

686.727,00

500.000,00

Yakacak Alımları

Özel Kalem-03.02.03.01

49.368,00

330.522,72

250.000,00

Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımları

Fen İşleri-03.07.01.90

195.840,00

474.076,45

250.000,00

Yedek Ödenek

Mali Hizmetler -09.06.01.01

1.606.500,00

1.515.000,00

3.750.000,00 Eksik Bulunan Ödeneklerde Aktarma Yapılması İçin

TOPLAM GİDER

 

 

 

9.000.000,00

       Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda;

       Yukarıda bulunan tablolarda belirtildiği üzere Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gider Bütçesi tahmin edilen bütçeyi aşması nedeniyle 2022 Mali Yılı Ek Gelir Bütçe 9.000.000,00 TL --  2022 Mali Yılı Ek Gider Bütçe 9.000.000,00 TL olarak,  2022 mali yılı içerisinde kullanılmak üzere Belediye Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince EK BÜTÇE yapılmasına toplantıya katılan  Belediye Meclis Üyelerinin kabul yönündeki oyları ile oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 02 Ağustos 2022

Karar Sayısı              : 34

Karar Konusu          : Atatürkçü Düşünce Derneği Araç Şubesine Yer Tahsis Edilmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Atatürkçü Düşünce Derneği Araç Şubesi 02/04/2021 tarih ve 2021/01 sayılı yazılarında faaliyetlerini sürdürdüğü Dişçi İş Merkezinde bulunan Şube binalarını tahliye etmek durumunda olduklarından uygun bir binaya ihtiyaçları olduklarını, 16 Nisan 1993 tarih ve 21554 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 93/4239 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek statüsü kazandıklarını, kamu yararı gözeten derneklerin üye aidatı ve bağışlar dışında bir gelirlerinin bulunmadığını faaliyetlerini duyarlı üyelerin gayretleri ile yürüttüklerini bildirmiş olup, mülkiyeti Belediyemize ait Kültür Merkezinde Derneğin faaliyetlerinde kullanılmak üzere uygun bir yer tahsisi edilmesini talep etmesi üzerine Belediye Meclisinin 06/04/2021 tarih ve 27 sayılı kararı ile İlçemiz Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 adresindeki Araç Kültür ve İş Merkezi Binasında mülkiyeti Belediyemize ait 1. Katta bulunan 15 bağımsız bölüm numaralı iş yerinin Araç Atatürkçü Düşünce Derneğine 3 (üç) yıllığına tahsis yapılmıştır. Adı geçen yerde meydana gelen gider akıntıları nedeniyle başka bir yerin tahsis edilmesi talebinde bulunduğundan,

       Belediye Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda ;

       İlçemiz Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 adresindeki Araç Kültür ve İş Merkezi Binasında mülkiyeti Belediyemize ait 1. Katta bulunan 15 bağımsız bölüm numaralı iş yerinin Araç Atatürkçü Düşünce Derneğine adına olan tahsisinin kaldırılmasına,

      5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 75/d maddeleri gereği İlçemiz Yeni Mahalle Ayanoğlu Sokak No:21 adresindeki Araç Kültür ve İş Merkezi Binasında mülkiyeti Belediyemize ait 1. Katta bulunan 16 bağımsız bölüm numaralı iş yerinin Araç Atatürkçü Düşünce Derneğine 3 (üç) yıllığına elektrik, ısınma vb. giderlerin belediyemiz tarafından karşılanmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesine Belediye Meclis üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 02 Ağustos 2022

Karar Sayısı              : 35

Karar Konusu          : Belediye Memur Norm Kadrosunda Boş ve Kullanılmayan Memur Kadrolarının İptal ve İhdas Yapılması.

KARAR METNİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 maddesinin (L) bendi, 49. maddesi ve 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesinin (l) bendi gereği ; Memur Boş Kadro Değişikliği,(ll) Sayılı Cetvel düzenlenerek, Belediyemiz mevcut norm kadroda bulunan halen boş olan  ve kullanılmayan : 

      8500 unvan kodlu T.H. sınıfındaki  Mühendis kadrosunun kaldırılarak yerine 8595 unvan kodlu T.H. sınıfındaki 1-9 derece Ekonomist kadrosunun alınmasına,  

      6430  unvan kodlu G.İ.H. sınıfındaki Mütercim  kadrosunun kaldırılarak yerine 9880  unvan kodlu G.İ.H. sınıfındaki 3-7 derece Eğitmen kadrosunun alınmasına,

      8555 unvan kodlu S.H. sınıfındaki Kimyager  kadrosunun kaldırılarak yerine 8140 unvan kodlu S.H. sınıfındaki 1-9 derece Biolog kadrosunun alınmasına,   

      Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda;  meclis toplantısına katılan Belediye Meclis üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 02 Ağustos 2022

Karar Sayısı              : 36

Karar Konusu          : Tam Zaman Sözleşmeli Çalıştırılacak Personelin Ücretinin Belirlenmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereği 2022 malı yılı içerisinde ( takvim yılı) Belediyemiz bünyesinde çalıştırılacak olan Tam Zaman Sözleşmeli personellere Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan  Mahalli İdare Sözleşme Personel Ücret Tavanları konulu 04/07/2022 tarih ve 11 Sıra No’lu Genelgesi gereği ;

        Tam Zaman Sözleşmeli  Tekniker  ücretinin aylık net 8.500.00 TL. ödenmesine,

        Tam Zaman Sözleşmeli  Ekonomist ücretinin aylık net 7.500.00 TL. ödenmesine

        Tam Zaman Sözleşmeli  Eğitmen ücretinin aylık net 7.000.00 TL. ödenmesine

        Tam Zaman Sözleşmeli  Biolog ücretinin aylık net 8.500.00 TL. ödenmesine,  

        Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda;  meclis toplantısına katılan Belediye Meclis üyelerinin oybirliği ile karar verildi.