Araç Belediyesi
2021 - EYLÜL KARAR ÖZETLERİ
Geri
08.09.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 10/09/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 08/09/2021 tarihli Eylül / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan -46-sayılı meclis kararı aşağıda sunulduğu gibidir.

Karar Tarihi             : 08 Eylül 2021

Karar Sayısı              : 46

Karar Konusu          : Büz Basma ve Parke Taşı İmalatı Yapım Üniteleri ile Kum Eleme Tesisi Kurulumu ve İşletilmesinde Kullanılması İçin Taşınmaz Kiralanması.

KARAR METNİ

İlçemiz içersinde mevcut kaldırım, cadde, sokak, park, meydan ve bahçelerin parke döşenmesi,  eskiyen parkelerin değiştirilmesi gerekli olan yerler için parke taşı imalatının, su iletim ve atık su iletim hatlarında kullanılmak üzere büz imalatının ve Belediyemizin yol yapım çalışmalarımızda alt yapı malzemesi, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarımızda dolgu malzemesi olarak kullanılacak kumun üretilmesi için kum eleme işleminin Belediyemiz tarafından yapılması Belediyemize önemli ölçüde ekonomik katkı sağlayacağından büz ve parke imalat yapım üniteleri ile kum eleme tesisi kurulması için ilçemiz sınırları içerisinde uygun bir taşınmaza ihtiyacımız bulunmaktadır.

     Bu nedenle İlçemiz Yukarıaraç Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Araç Daday İhsangazi İlçeleri Orman  Köyleri Kooperatifler Birliğine ait 210 ada 18 parsel numaralı taşınmazın bir bölümünün büz basma ve parke taşı imalatı yapım üniteleri ile kum eleme tesisimizin kurulumu ve işletilmesi için 15 (onbeş) yıldan az olmamak üzere Belediye Başkanlığımızca 5393 sayılı Belediye kanununun 15. Maddesinin (h) fıkrası gereği kiralanmasına, kiralama ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA’ya yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.