Araç Belediyesi
2021 - EKİM KARAR ÖZETLERİ
Geri
05.10.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, Belediye Meclisi 05/10/2021 tarihli Ekim / 2021 Olağan Meclis Toplantısında alınan 47-48 sayılı meclis kararları aşağıda sunulduğu gibidir.    

Karar Tarihi             : 05 Ekim 2021

Karar Sayısı              : 47

Karar Konusu          : 2022 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28/09/2021 tarihli gerekçe raporu üzerine; Belediyemizin 2022-2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 62. maddesine istinaden hazırlık bütçesi 16.100.000,00TL gelir, 16.100.000,00TL gider olarak hazırlanarak encümene sunulmuştur. 

Belediye Encümeninin 29/09/2021 tarih ve 71 sayılı kararı ile Mali Yılı Bütçe Tasarısı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 26. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesi “a” bendi gereğince aynen kabulüne ve yine aynı kanunun 62. maddesine istinaden Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir. 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereği 2022 Mali Yılı Belediye Hazırlık Bütçesini incelenmek üzere Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Karar Tarihi             : 05 Ekim 2021

Karar Sayısı              : 48

Karar Konusu          : Tekstil Atıklarının Toplanması İşi için ve İkinci El Giysi Kumbarası Yerlerinin Belirlenmesi için Belediye Başkanına Yetki Verilmesi

KARAR METNİ

Ham madde kaynaklarının her geçen gün azalması geri dönüşüm kavramını, üretim yapan tüm sektörler için zorunlu hale getirdi. Sınırlı kaynakların daha verimli kullanılması zorunluluğu aynı zamanda günümüzde çevreci hareketlerin de öneminin artmasını sağladı. Tekstil sektörü, üretim ve tüketim açısından bakıldığında, dünyada en fazla ham madde kullanımı yapan sektörlerden biri durumundadır.

      Tekstil atıklarının ilçemizde çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği gereğince tekstil atıklarının kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, taşınması, türlerine göre ayrılması ve geri dönüşümünü sağlamak üzere lisanlı gere dönüşüm tesislerine sevk edilmesi için 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 09.08.1983 tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanununa göre tekstil atıklarını toplayan firma ile tekstil atıklarını toplama protokolü yapılmasına, tekstil atıkları toplama protokolü yapılması ve tekstil atıklarının toplanması için toplayıcı firma tarafından ilçemizin belirli yerlerine konulacak ikinci el giysi kumbaralarının (giysi atık konteyneri) yerlerinin belirlenmesi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucu toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.