Araç Belediyesi
2021 - AĞUSTOS (OLAĞANÜSTÜ) KARAR ÖZETLERİ
Geri
03.08.2021

ARAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

                  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. maddesi gereği, 04/08/2021 tarihinde Kaymakamlık Makamına gönderilen Belediye Meclisi 03/08/2021 tarihli 2021/01 Olağanüstü Meclis Toplantısında alınan 44-45 sayılı meclis kararları aşağıda sunulduğu gibidir.

 

Karar Tarihi             : 03 Ağustos 2021

Karar Sayısı              : 44

Karar Konusu          : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Damperli Kamyon Alınması.

KARAR METNİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 34 LIP 36 plakalı 1994 model Volvo marka damperli kamyonun satış protokolünde belirtilen şartlarda 4.000,00TL (dörtbinTürklirası) bedel ile 237 sayılı kanunun 10. Maddesi gereği satın alınmasına, (alım satımda doğabilecek her türlü vergi, resim, harç veya masraf tarafımıza ait olmak kaydıyla) aracın Belediyemiz adına devir iş ve işlemleri için Belediye Başkanı Satılmış SARIKAYA’ ya yetki verilmesine ve kararın gereği için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda meclis toplantısına katılanların oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Tarihi             : 03 Ağustos 2021

Karar Sayısı              : 45

Karar Konusu          : Ticari Taksi Plaka Tahdidi Yapılması ve Ticari Taksi Plaka Satışı İçin Encümene Yetki Verilmesi Hakkında Görüşülmesi.

KARAR METNİ

5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendinde “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek”.  denildiğinden. 

       Belediye Encümeninin 09/01/2014 tarih ve 3 sayılı kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendi gereği ilçemizdeki ticari taksi plaka tahdidi uygulanmasına ve sayısının 20 (yirmi) adet olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

       İlçe merkezi ve köylerinde nüfusunun artması nedeni ile ticari taksicilik yapan esnafımız talebi karşılamakta zorluk çekmektedir. İlçemiz halkının ve ilçemize gelen gurbetçilerin mağdur olmaması için ticari taksi plaka sayısının yükseltilmesi gerekmektedir.

       5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendi gereği ilçemizde ticari taksi plaka sayısı tahdidi ve ticari taksi plaka satışı iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 13/b maddesi gereği yapılan işaretle oylama sonucunda meclis toplantısına katılanların oybirliği ile karar verildi.